Invoering van De Vreedzame Wijk

Op veel plekken in het land is Stichting Vreedzaam (als enige aanbieder) actief bij de invoering van De Vreedzame Wijk. De vraag komt van partijen uit de wijk om met elkaar te bouwen aan een samenhangend pedagogisch-democratisch klimaat. Het gedachtengoed van Vreedzame Wijk dient als kapstok voor deze community-aanpak. Meer dan 10 jaar geleden zijn de eerste Vreedzame Wijken in Utrecht ontstaan, inmiddels is dat uitgegroeid naar ca 40 wijken actief in 16 gemeenten.

Trainingen polarisatie PO Utrecht-Overvecht

Met steun van de Gemeente Utrecht is samen met A.G. Advies een training ontwikkeld voor lerarenteams in het primair onderwijs, gericht op wat de school kan doen aan preventie van polarisering en het ontstaan van scherpe tegenstellingen in de wijk. Deze training bestaat uit twee dagdelen en wordt op alle twaalf basisscholen in de wijk Overvecht uitgevoerd.

De training vindt plaats in het kader van het Actieplan ‘Utrecht zijn we samen’, waarin diverse maatregelen zijn opgenomen om polarisatie (en radicalisering) in Utrecht aan te pakken. Naast acties in de sfeer van signalering en aanpak van (dreigende) radicalisering, omvat het plan ook acties op de terreinen van integratie en acceptatie, opvoeding en onderwijs, werk en communicatie. Onderwijs speelt in de preventieve, educatieve aanpak, naast en samen met andere pedagogische partners, ook een rol.

Ontwikkelproject Seksuele diversiteit in VO

Met steun van de Gemeente Utrecht is Stichting Vreedzaam samen met Diversion een ontwikkelproject gestart waarin op basis van de programma’s De Vreedzame School en Gelijk=Gelijk? een module wordt ontwikkeld waarmee in groep 7-8 van de basisschool en VO-scholen (seksuele) diversiteit bespreekbaar wordt gemaakt m.b.v. ‘peer educators’ (jonge rolmodellen met een zeer diverse achtergrond). De module zal ingepast worden in het bredere kader van burgerschapsvorming. Deze module wordt op twee pilotscholen uitgeprobeerd en op grond van de ervaringen in een definitief duurzaam aanbod gegoten voor het veld. Voor kennismaking met de inhoud van dit project is een filmpje gemaakt: Gelijk=Gelijk.

Impuls betrokkenheid ouders in de vreedzame wijk (ouders en bewoners)

De afgelopen jaren heeft Stichting Vreedzaam in het ontwikkel- en onderzoeksproject De Vreedzame Wijk 2.0 samen met de Universiteit Utrecht en de CED-Groep gewerkt aan de ontwikkeling van een 'methodiek' waarmee de betrokkenheid van ouders en bewoners bij De Vreedzame Wijk vergroot kan worden.

In drie pilotwijken in het land werkten we samen met scholen en wijkinstellingen aan het versterken van sociale netwerken rondom gezinnen en kinderen in de wijk. Er zijn onder andere ouderstuurgroepen op scholen opgericht, waarin actieve ouders die zelf ook trainingen voor andere ouders verzorgen. Er zijn ouders als mediator opgeleid, die een rol in en om school vervullen bij het oplossen van conflicten.
Dit project is gesubsidieerd door verschillende fondsen: Bernard van Leer Foundation, VSBfonds, Oranjefonds, Kinderpostzegels en de gemeente Utrecht.

Download hier het eindverslag van het ontwikkel- en onderzoeksproject.

Lesbrieven rond actuele maatschappelijke thema’s

Een school die werkt met het programma van De Vreedzame School, of een wijkinstelling die werkt in een ‘vreedzame wijk’, heeft een duidelijke pedagogische opdracht: kinderen leren wat het betekent om in een democratische samenleving op te groeien. Waar mogelijk moet die inhoud gekoppeld worden aan echte, betekenisvolle situaties. Hiertoe ontwikkelt Stichting Vreedzaam geregeld een lesbrief voor in school of een toolkit voor in de wijk rondom een actueel thema, om daarmee aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke actualiteit (zoals rondom 4 & 5 mei, Zwarte Piet, de aanslagen van IS).

Opleiding Train-de-trainer Vreedzame Wijk

Om eigenaarschap en borging in wijken en steden te creëren als het gaat om De Vreedzame wijk, leidt Stichting Vreedzaam jaarlijks mensen op die in hun eigen wijk of eigen organisatie trainingen en voorlichting kunnen verzorgen. Tevens vindt er jaarlijks een netwerkbijeenkomst plaats waarbij alle gecertificeerde Vreedzame Wijk-trainers bij elkaar komen voor nieuwe input en uitwisseling.

Stedelijke regie Vreedzame Wijk Utrecht

In Utrecht werkt 75% van de basisscholen met De Vreedzame School. De afgelopen jaren is onder leiding van Stichting Vreedzaam in bijna alle wijken (9 van de 10) de aanpak van De Vreedzame Wijk ingevoerd. In iedere wijk is een lokale vreedzame wijk-coördinator aangesteld. Om te zorgen voor borging en duurzaamheid stelt de Gemeente Utrecht jaarlijks een subsidie beschikbaar voor de stedelijke regie, die door Stichting Vreedzaam wordt uitgevoerd.

Ontwikkelproject We zijn allemaal anders – PO

In dit ontwikkelproject ontwikkelen (dankzij steun van de Gemeente Utrecht) we drie nieuwe modules voor de bovenbouw van de basisschool over het omgaan met verschillen en de scherpe tegenstellingen die er in de samenleving zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen. Hiermee wordt een nieuwe invulling gegeven aan blok 6 van het lesprogramma van De Vreedzame School voor de groepen 7 en 8.

In een van de modules wordt gewerkt met peer educators, jonge rolmodellen, die middels hun eigen levensverhalen ‘lastige’ onderwerpen bespreekbaar maken. Hiertoe is in samenwerking met Diversion hun succesvolle aanpak Gelijk=Gelijk? ingepast in het lesprogramma van De Vreedzame School. In een andere module staat filosoferen over thema’s rondom diversiteit en polarisatie centraal.
In dit project werken we samen met Diversion en de CED-Groep. De nieuwe modules zijn dit voorjaar uitgeprobeerd op twee pilotscholen in Utrecht, en zullen in januari 2018 beschikbaar zijn.

Invoering van De Vreedzame School

Stichting Vreedzaam biedt ook begeleiding bij de invoering van De Vreedzame School. Dennis de Vries is naast zijn expertise in De Vreedzame Wijk tevens gecertificeerd Vreedzame School-trainer. Hij verzorgt de begeleiding en advisering bij de implementatie en borging van De Vreedzame School.

Het implementatietraject op een school is altijd maatwerk, maar beslaat in het algemeen twee jaar en bevat onder andere een aantal teambijeenkomsten, trainingen, klassenbezoeken en stuurgroepbijeenkomsten.

Ga verder naar: Wat is De Vreedzame School...

Ouders van Betekenis

Stedelijk netwerk Ouders van Betekenis bundelt de krachten van ouders die meewerken aan een betrokken gemeenschap voor kinderen. In het netwerk ondersteunen delen we opvoedvragen met elkaar, zodat ieder zijn rol als opvoeder en actieve ouder in de wijk kan innemen. Ons doel is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en op kunnen groeien in een positieve omgeving waarin mensen samen verantwoordelijkheid nemen. Als stichting ondersteunen we in het uitdragen van de Vreedzame principes als pedagogisch kader.

Zie ook de website van Ouders van Betekenis.


Contact


Annemiek van Vliet
0652031337
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dennis de Vries
0628406544
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vreedzame Nieuwsberichten

copyright © 2019 -2020 - Stichting Vreedzaam   |   Webproductie POINT OF VIEW