Directie

Sinds 1 januari 2019 vormen Annemiek van Vliet en Dennis de Vries de directie van Stichting Vreedzaam.

Dennis de Vries maakte als leerkracht en later locatieleider op OBS Overvecht in Utrecht kennis met de impact van het programma van De Vreedzame School. Hij is inmiddels gecertificeerd trainer voor De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk en stedelijk regisseur in Utrecht.

Annemiek van Vliet is cultureel-antropoloog en bedrijfskundige. Als voormalig directeur-bestuurder van welzijnsorganisatie DOENJA in Utrecht heeft zij sinds 2009 de pedagogische uitgangspunten van Vreedzaam in de praktijk omarmd. Annemiek verzorgt onder andere de invoering van De Vreedzame Wijk.


Raad van Toezicht

Abdel Harchaoui (1967) werkt als Bbz professional bij Ferm Werk (uitvoerder sociaal domein). Hij is mede eigenaar van MIO Partner, Maatwerk in Ondernemerschap en bestuurder bij DOK 030. DOK 030 is een sociale cooperatie van en voor ondernemers. Vanuit DOK 030 worden projecten en initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd op het gebied van zelfstandig ondernemerschap, werkgelegenheid en onderwijsveld. Abdel heeft meer dan 20 jaar ervaring als bedrijfsadviseur/ ondernemerscoach en heeft ook als beleidsmedewerker diversiteitsbeleid gewerkt bij ROCMN. Tot slot bekleedt Abdel ook de functie van RvT bij U-Stal.

Charlotte Dopper (1985) werkt bij het Nederlands Jeugdinstituut in Utrecht. Ze is adviseur voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en schoolbesturen in de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Daarnaast is zij projectleider maatschappelijke vraagstukken, waar zij zich bezighoudt met actuele vraagstukken die van invloed zijn op het opgroeien van kinderen. Zoals armoede, migratie, polarisatie en radicalisering, de mentale gezondheid van jongeren en het opgroeien in een digitale wereld. Charlotte was jarenlang werkzaam in het onderwijs. In het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Amsterdam en in het primair onderwijs (PO) in Utrecht. Ze was leerkracht, gedragsspecialist en schoolleider.

Bas de Koning (1947) was schoolmeester en schooldirecteur en daarna 25 jaar directeur - bestuurder van schoolbegeleidingsdiensten in de provincie en de stad Utrecht (o.a. Eduniek). Vanuit deze functie heeft hij veel te maken gehad met De Vreedzame school en De Vreedzame wijk die vanuit de schoolbegeleidingsdienst zijn gestart. Hij vond en vindt het gedachtengoed van Vreedzaam zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, dat hij graag een bijdrage levert aan de ontwikkeling en de activiteiten van de Stichting Vreedzaam. Bas is na zijn pensionering in het onderwijs aan het werk (gebleven): als lid van enkele raden van toezicht voor primair en voortgezet onderwijs, als voorzitter van het samenwerkingsverband Passend onderwijs in Zuid-Oost Utrecht en als waarnemend directeur op verschillende scholen. Tot augustus 2018 op basischool Op Dreef in Overvecht, de eerste Vreedzame Wijk. "Een mooie, inspirerende gelegenheid om met Vreedzaam bezig te kunnen zijn."

Jitske Rienstra (1957) werkt als pedagogisch beleidsmedewerker bij stichting kinderopvang Ludens (Utrecht). Zij ontwikkelt, volgt, implementeert pedagogisch beleid voor zowel kinderdagverblijven als  BSO’s (53 locaties). Daarvóór werkte Jitske ruim 20 jaar als manager bij Ludens en andere Utrechtse kinderopvangorganisaties. Vanuit deze functie heeft zij geparticipeerd in Vreedzame Wijken in Utrecht. Zij was bij Ludens projectleider “Samen goed voor later” (de meerwaarde van kinderopvang voor kinderen, ouders én voor de maatschappij; kinderopvang als democratische oefenplaats). "Het is interessant en bemoedigend om te zien dat op een BSO de kinderen van een Vreedzame School vaardiger zijn in het zelfstandig oplossen van onderlinge conflicten. Graag draag ik op deze manier mijn steentje bij aan het bouwen aan een Vreedzame samenleving."

Contact


Annemiek van Vliet
0652031337
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dennis de Vries
0628406544
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vreedzame Nieuwsberichten

copyright © 2019 -2020 - Stichting Vreedzaam   |   Webproductie POINT OF VIEW