Stichting Vreedzaam werkt nauw samen met de Universiteit Utrecht. De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk.

De Vreedzame School is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Deze databank bevat methodieken en programma’s (gericht op het voorkomen, verzachten of verhelpen van problemen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren) die door een onafhankelijke commissie zijn erkend. De Vreedzame School heeft in 2012 de erkenning op het eerste niveau ‘goed onderbouwd’ verkregen. In 2015 volgde een erkenning op een hoger niveau: Effectief: eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Onlangs is De Vreedzame School opnieuw beoordeeld door het Nederlands Jeugdinstituut voor opname in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Om de inhoud van de databank up-to-date te houden wordt elk programma om de vijf jaar herbeoordeeld. De Vreedzame School is in 2017 opnieuw erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’.


De Vreedzame Wijk: Verwachtingen en resultaten
Evaluatie van een community-programma voor de bevordering van burgerschap bij kinderen in de Utrechtse wijken Overvecht en Kanaleneiland 2009-2014

Bob Horjus, dissertatie Universiteit Utrecht, 2021

Download PDF


Vreedzaam implementeren in de wijk
Een kwalitatief onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie van het programma De Vreedzame Wijk.

Danitchia Hendrickx
Bachelor Social Work, Zuyd Hogeschool
Opdrachtgever Stuurgroep Vreedzame Wijk Malberg - Maastricht

Download PDF


Het Effect van Waarderend Onderzoeken op Luistervaardigheden van Kinderen in de Context van Vreedzaam
Een onderzoek naar de bijdrage die een Waarderend Onderzoekende benadering (Appreciative Inquiry) kan leveren aan het Vreedzame gedachtegoed.

Jorn Brouwer, onder begeleiding van: dr. Annika de Haan.
Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, 21 juni 2021

Download PDF


Werkt Vreedzaam?
Samenvatting van onderzoeksresultaten naar De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk.

Download PDF


Duurzame samenwerking tussen professional en ouder
Naar Een Duurzame Samenwerking tussen Professionals en Oudermediatoren in Vreedzaam Overvecht

Anouck R. van der Leij,
Universiteit Utrecht, Sociale Wetenschappen, 24 juni 2018

Download PDF


Gelijkwaardigheid tussen oudermediator en professional
Geen Gelijkheid Tussen Oudermediatoren en Professionals, Wel Gelijkwaardigheid

Sanne M. E. Teunisse, onder begeleiding van mw. I.M. Dielwart, MSc.
Universiteit Utrecht, Sociale Wetenschappen, 23 juni 2018

Download PDF


Overzichtsdocument Gelijkwaardigheid & Duurzaamheid

Download PDF


De Vreedzame Wijk 2.0
Inhoudelijk eindverslag ontwikkel- en onderzoeksproject naar versterken van ouders en bewoners bij de Vreedzame Wijk.

Download PDF


Onderwijs en burgerschap: wat vermag de basisschool?
Onderzoek naar De Vreedzame School

Leo Pauw, dissertatie Universiteit Utrecht, 2013

Download PDF


Neem je er iets van mee?
Zetten oudermediatoren hun competenties rondom gemeenschapszin anders in dan kindmediatoren binnen De Vreedzame Wijk?

Roëlle Boonstra en Laura Kanis, onder begeleiding van Dr. Bob Horjus.
Universiteit Utrecht, Pedagogische Wetenschappen, 19 juni 2017

Download PDF


Impact van de Vreedzame aanpak op de burgerschapscompetenties van kinderen
Een voorloper van het effectiviteitsonderzoek naar De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk.

Mehmet Day, onder begeleiding van: Dr. Chris Baerveldt.
Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, 23 juni 2014

Download PDF


De kinderen aan de andere kant van het spoor
De bijdrage van de uitwisseling tussen OBO Spoorzicht en OBS Tuindorp aan het omgaan met diversiteit.

Steijn J. van der Craats en Myrthe E. Spelbos, onder begeleiding van Dr. Bob Horjus. Universiteit Utrecht, 27 juni 2017

Download PDF


Oudermediatie de wijk in
Oudermediatoren over hun bereidheid en vaardigheid ten aanzien van mediatie in de Vreedzame Wijk Overvecht in Utrecht.

Anouk Kopp en Elleni Hagen, onder begeleiding van Dr. Bob Horjus.
Universiteit Utrecht, 30 juni 2017

Download PDF


Involving service users as co-producers in community delevelopment
How can service users best be involved in provision and production of a community-based development program?

University of Utrecht, Linda Taal

Download PDF


Het Vasthouden van Vreedzame Vaardigheden onder Wijkmediatoren in Overvecht:
Succesfactoren van de Wijkmediatorentraining.

Simone de Graaff en Michelle van Bommel, onder begeleiding van Dr. Bob Horjus en Dr. Chris Baerveldt.
Universiteit Utrecht, Pedagogische Wetenschappen, 3 juli 2017

Download PDF


Does it take De Vreedzame School to raise a child?
Een onderzoek naar hoe het programma De Vreedzame School een brug kan vormen tussen de ouders en leerkrachten binnen de opvoeding.

Annelies Buisman en Joy Weijer, onder begeleiding van Dr. Bob Horjus.
Universiteit Utrecht, Pedagogische Wetenschappen, 5 juli 2017

Download PDF

Contact


Annemiek van Vliet
0652031337
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dennis de Vries
0628406544
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vreedzame Nieuwsberichten

copyright © 2019 -2020 - Stichting Vreedzaam   |   Webproductie POINT OF VIEW