Uithoorn

Samenhang in pedagogisch beleid Uithoorn

Gemeente en wijkpartners hebben geconstateerd dat er voor de wijken Europarei en Thamerdal veel maatregelen zijn getroffen en dat er vele projecten en programma's lopen, maar dat de samenhang ontbrak. Er is met elkaar van gedachten gewisseld over een overkoepelende aanpak die als paraplu kan dienen. Die overkoepelende aanpak is gevonden in het programma Vreedzame School en Wijk.

Lees verder...