De Vreedzame Wijk

Vreedzame uitwisseling vanuit het jongerenwerk

Op woensdag 13 december 2017 vond een uitwisseling plaats tussen jongeren uit Vreedzame Wijken in Utrecht en Arnhem. Wat is de gedachte achter deze bijzondere ontmoeting? 

Wij leven in een samenleving die gekenmerkt wordt door verschillen. Dit ‘anders-zijn’, ofwel deze diversiteit, kan allerlei soorten verschillen omvatten: verschil in huidskleur, etniciteit, sociaaleconomische achtergrond, culturele achtergrond, religie, levensbeschouwing, leeftijd, sekse, homo- of heteroseksualiteit en lichamelijke dan wel geestelijke beperkingen.

 Het op een harmonische manier samenleven in een pluriforme samenleving als de onze blijkt echter niet vanzelfsprekend, gezien de vele incidenten in de samenleving op het gebied van vluchtelingenhaat, radicalisering, discriminatie, geweld tegen homo’s, antisemitisme en agressie tegen moslims. 

Bovendien lijkt de samenleving snel te veranderen. Kinderen groeien meer en meer op in eigen ‘bubbels’. Ontmoeting, laat staan discussie of dialoog tussen groepen vindt steeds minder vaak plaats. In de samenleving lijkt sprake van een toenemende polarisatie en nemen spanningen en wrijvingen tussen groepen toe. 

Het is zowel voor de jeugd zelf als voor de democratische samenleving van belang dat kinderen uit alle lagen van de bevolking leren omgaan met en open staan voor verschillen tussen mensen. Dat zullen ze later in het ‘echte leven’ ook moeten kunnen. Bovendien kan een dergelijke open houding ten aanzien van verschillen een bijdrage leveren aan het voorkomen van verschijnselen als uitsluiting, discriminatie en kansenongelijkheid.

Als opvoeders zullen we nog meer ons best moeten doen om te bevorderen dat kinderen en jongeren open (blijven) staan voor verschillen tussen mensen, dat ze zich kunnen en willen verplaatsen in de wereld van mensen die anders zijn dan zijzelf. Natuurlijk speelt de gezinsopvoeding hierbij de meest wezenlijke rol. Maar we vinden dat ook andere opvoeders, zoals leerkrachten of bijvoorbeeld sociaal of jongerenwerkers, hier een bijdrage aan kunnen leveren.


Op verschillende plekken in het land ontstaan hier ook initiatieven. Eén van deze voorbeelden is de uitwisseling tussen het jongerenwerk en de jongeren uit het Utrechtse Overvecht en het Arnhemse Geitenkamp.  Overvecht en Geitenkamp zijn beide Vreedzame wijken waar men binnen het jongerenwerk de Vreedzame principes en uitgangspunten hanteert. 

Zo organiseerde stichting Rijnstad in Arnhem een informatiebijeenkomst voor jongeren, de ‘out of your mind party’. Tijdens deze bijeenkomst werden ook de jongeren uit Overvecht en stichting JoU uit Utrecht uitgenodigd. Tijdens de gebruikte werkvorm werd er  vanuit de verschillen tussen de aanwezige deelnemers toegewerkt naar de gedeelde  overeenkomsten. Er ontstonden vervolgens mooie gesprekken tussen de deelnemers. Na afloop werd er ook een afspraak gemaakt om de volgende keer op bezoek te komen in Overvecht. Wellicht het begin van een vruchtbare samenwerking en het overbruggen naar ‘de ander’.