Amsterdam - West

Presentatie wijkmanifest Staatsliedenbuurt'

Op donderdag 13 april presenteerde de pas opgerichte Kinderwijkraad (KWR) Staatsliedenbuurt, het 'Wijkmanifest Staatsliedenbuurt’.  Dit gebeurde in het Jongerencentrum op het Van Beuningenplein. De KWR bestaat uit 16 leerlingen van vier verschillende basisscholen: De Westerparkschool (twee locaties), De Catamaran en de Bron. Dit is de eerste keer dat er een Kinderwijkraad in Westerpark is, dus het is ook het eerste manifest. De kinderen hebben zich gericht op het Van Beuningenplein.Het was een vol in het Jongerencentrum op het van Beuningen plein. Ouders, juffen, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes en partners. De kinderen van de KWR, als fantastische gastheren en gastvrouwen heetten iedereen van harte welkom.Er werd gestart met een binnenkomer waarbij kinderen van de Kinderwijkraad en de gasten door elkaar liepen en twee aan twee in gesprek gingen over hoe zij de wereld om zich heen een beetje mooier zouden kunnen maken en ook over wat je zelf kunt doen om hier een bijdrage aan te leveren. 
Daarna was het tijd om te vertellen wat de kinderen allemaal gedaan hadden tijdens de kinderwijkraadsbijeenkomsten. Verschillende groepjes vertelden over de bijeenkomsten, het manifest en de acties die bedacht zijn.
Daarna brak het grote moment aan, dat de kinderen hun zelf getekende manifest gingen onthullen. Frederique Schimmelpenninck, grafisch vormgeefster, heeft de kinderen hierbij geholpen. Zij voelt zich betrokken bij deze wijk en heeft dit op vrijwillige basis gedaan. Onder de luide yell: “Vreedzaam West Westerpark op zijn best!” werd het doek van het manifest getrokken en klonk er een luid applaus..