Nieuws

Vreedzaam opgenomen in coalitieakkoorden

Na De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk wordt het tijd voor De Vreedzame Stad! Al in twee gemeenten is ‘Vreedzaam’ opgenomen in het coalitieakkoord. 

In Utrecht staat in het akkoord: We gaan door met de aanpak van vreedzame scholen, wijken en sportclubs. In Utrecht werkt ongeveer 80% van de basisscholen met De Vreedzame school en is in vrijwel alle wijken De Vreedzame Wijk ingevoerd. ‘Vreedzaam’ is een pijler onder het gemeentelijke jeugdbeleid.

Ook in Amsterdam is ‘Vreedzaam’ in het coalitieakkoord opgenomen: We stimuleren burgerschap op scholen en in buurten door programma’s als de vreedzame school en vreedzame wijk. In Amsterdam werkt ongeveer de helft van de basisscholen met De Vreedzame School en is in de stadsdelen Noord, Oost en West de afgelopen jaren hard gewerkt aan invoering van De Vreedzame Wijk.

Ook in andere steden, zoals Capelle a/d IJssel en Groningen, is er een groot draagvlak ontstaan om de principes van ‘Vreedzaam’ als onderlegger voor het gemeentelijk jeugdbeleid te laten fungeren. Zie ook de laatste nieuwsbrief van Groningen.